Khóa học

TÀI CHÍNH TRONG BĐS
TCBDS – Bài 1: Mối liên hệ giữa tài chính và BĐS 00:11:12
TCBDS – Bài 2: Thuật ngữ tài chính trong BĐS 00:05:21
TCBDS – Bài 3: Tài chính dưới góc độ người mua nhà để ở 00:05:34
TCBDS – Bài 4: Tài chính dưới góc độ người mua để đầu tư 00:10:44
TCBDS – Bài 5: Thuế, phí trong BĐS 00:02:52
TCBDS – Bài 6: BĐS qua các thời kỳ 00:03:05
TCBDS – Bài 7: Ảnh hưởng của chính sách tài chính với BĐS 00:03:36
TCBDS – Bài 8: Xu hướng năm 2018 00:05:16
KIỂM TRA CUỐI KHÓA
TÀI CHÍNH TRONG BẤT ĐỘNG SẢN – Kiểm tra cuối khóa 00:10:00

Tiểu sử tác giả

  • 199.000 
  • 365 Days
  • Wishlist
Mua khóa học
351 Sinh viên đăng ký
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Thiết lập Menus trong Bảng điều khiển Quản trị