Khóa học

HỌC TIẾNG HÀN - THẬT DỄ DÀNG (SƠ CẤP II)
HTH2 – Bài 1: Gặp gỡ (Từ vựng, ngữ pháp) 00:13:12
HTH2 – Bài 2: Gặp gỡ (Kỹ năng viết) 00:07:56
HTH2 – Bài 3: Gặp gỡ (Kỹ năng đọc, nói) 00:13:48
HTH2 – Bài 4: Cuộc hẹn (Từ vựng, ngữ pháp) 00:08:17
HTH2 – Bài 5: Cuộc hẹn (Ngữ pháp tiếp) 00:04:12
HTH2 – Bài 6: Cuộc hẹn (Kỹ năng viết) 00:08:01
HTH2 – Bài 7: Cuộc hẹn (Kỹ năng đọc, nói) 00:14:43
HTH2 – Bài 8: Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp) 00:05:25
HTH2 – Bài 9: Mua sắm (Từ vựng, ngữ pháp tiếp) 00:12:07
HTH2 – Bài 10: Mua sắm (Kỹ năng viết) 00:07:25
HTH2 – Bài 11: Mua sắm (Kỹ năng đọc, nói) 00:08:53
HTH2 – Bài 12: Mua sắm (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:07:35
HTH2 – Bài 13: Bệnh viện (Từ vựng, ngữ pháp) 00:12:03
HTH2 – Bài 14: Bệnh viện (Kỹ năng viết) 00:08:26
HTH2 – Bài 15: Bệnh viện (Kỹ năng đọc, nói) 00:10:16
HTH2 – Bài 16: Bệnh viện (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:09:38
HTH2 – Bài 17: Thư tín (Từ vựng, ngữ pháp) 00:10:34
HTH2 – Bài 18: Thư tín (Kỹ năng viết) 00:06:01
HTH2 – Bài 19: Thư tín (Kỹ năng đọc, nói) 00:07:37
HTH2 – Bài 20: Thư tín (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:09:39
HTH2 – Bài 21: Giao thông (Từ vựng, ngữ pháp) 00:09:26
HTH2 – Bài 22: Giao thông (Kỹ năng viết) 00:05:14
HTH2 – Bài 23: Giao thông (Kỹ năng đọc, nói) 00:23:14
HTH2 – Bài 24: Điện thoại (Từ vựng, ngữ pháp) 00:11:08
HTH2 – Bài 25: Điện thoại (Kỹ năng viết) 00:09:32
HTH2 – Bài 26: Điện thoại (Kỹ năng đọc, nói) 00:07:39
HTH2 – Bài 27: Điện thoại (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:09:59
HTH2 – Bài 28: Phim ảnh (Từ vựng, ngữ pháp) 00:10:27
HTH2 – Bài 29: Phim ảnh (Kỹ năng viết) 00:06:53
HTH2 – Bài 30: Phim ảnh (Kỹ năng đọc, nói) 00:05:58
HTH2 – Bài 31: Phim ảnh (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:09:37
HTH2 – Bài 32: Ngày nghỉ (Từ vựng, ngữ pháp) 00:12:23
HTH2 – Bài 33: Ngày nghỉ (Kỹ năng viết) 00:07:53
HTH2 – Bài 34: Ngày nghỉ (Kỹ năng đọc, nói) 00:09:01
HTH2 – Bài 35: Ngày nghỉ (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:09:38
HTH2 – Bài 36: Ngoại hình (Từ vựng, ngữ pháp) 00:09:06
HTH2 – Bài 37: Ngoại hình (Kỹ năng viết) 00:06:15
HTH2 – Bài 38: Ngoại hình (Kỹ năng đọc, nói) 00:13:29
HTH2 – Bài 39: Du lịch (Từ vựng, ngữ pháp) 00:12:57
HTH2 – Bài 40: Du lịch (Kỹ năng viết) 00:06:31
HTH2 – Bài 41: Du lịch (Kỹ năng đọc, nói) 00:09:28
HTH2 – Bài 42: Du lịch (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:08:19
HTH2 – Bài 43: Nơi công cộng (Từ vựng, ngữ pháp) 00:08:03
HTH2 – Bài 44: Nơi công cộng (Kỹ năng viết) 00:06:58
HTH2 – Bài 45: Nơi công cộng (Kỹ năng đọc, nói) 00:06:51
HTH2 – Bài 46: Nơi công cộng (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:08:42
HTH2 – Bài 47: Thành phố (Từ vựng, ngữ pháp) 00:08:30
HTH2 – Bài 48: Thành phố (Kỹ năng viết) 00:08:34
HTH2 – Bài 49: Thành phố (Kỹ năng đọc, nói) 00:06:56
HTH2 – Bài 50: Thành phố (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:10:51
HTH2 – Bài 51: Kế hoạch (Từ vựng, ngữ pháp) 00:11:05
HTH2 – Bài 52: Kế hoạch (Kỹ năng viết) 00:06:37
HTH2 – Bài 53: Kế hoạch (Kỹ năng đọc, nói) 00:05:39
HTH2 – Bài 54: Kế hoạch (Kỹ năng đọc, nói tiếp) 00:09:49
HTH2 – Bài 55: Cuộc sống tại Hàn Quốc 00:15:07
HTH2 – Bài 56: Cuộc sống tại Hàn Quốc (Kỹ năng viết) 00:05:43
HTH2 – Bài 57: Cuộc sống tại Hàn Quốc (Kỹ năng đọc, nói) 00:15:18

Tiểu sử tác giả

 • Cựu sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, Trường đại học Hà Nội. Hiện là giáo viên kiêm phiên dịch tiếng Hàn
1. Là người thành lập:
 • (1) Trang Fanpage dạy tiếng Hàn miễn phí: "Tiếng Hàn bá đạo thầy Khánh" (Hiện nay đã có hơn 14.000 người Follow và Like Page)
 • (2) Nhóm học tiếng Hàn: "Học tiếng Hàn với thầy Khánh bá đạo" (Hiện nhóm có hơn 12.000 thành viên).
2. Kinh nghiệm
 • Giảng dạy tại một số Trung tâm tiếng Hàn ở Hà Nội và dạy gia sư cho cả người Hàn người Việt từ năm 2012.
 • Biên phiên dịch Hàn-Việt, Việt-Hàn từ năm 2013 đến nay. Đã từng dịch cho Sam Sung và nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam và Hàn Quốc .
3. Thành tích nổi bật
 • Giải 3 cuộc thi "Rung Chuông Vàng" tiếng Hàn Quốc lần thứ VII toàn quốc do Trung tâm giao lưu văn hóa Việt-Hàn tổ chức năm 2013.
 • Số lượng học viên đào tạo từ năm 2013 đến nay khoảng trên 3000 người.
MUA KHÓA HỌC
 • 799.000 
 • 365 Days
0 Sinh viên đăng ký
  © 2016 Cenland